ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Με την πολύχρονη παρουσία μας στον Ασφαλιστικό κλάδο, η οποία απαριθμεί περισσότερες από τρείς δεκαετίες, έχουμε αναπτύξει αρκετά μοντέλα πληροφόρησης και επιχειρηματικών λύσεων για τους συνεργάτες και τους πελάτες μας. Ενημερωθείτε για νέες τεχνικές πωλήσεων, μοντέλα επιχειρηματικής λογικής στον κλάδο των Ασφαλιστικών δρώμενων, καθώς και για την αντιμετώπιση νέων απαιτήσεων που προκύπτουν διάφορους εμπλεκόμενους φορείς (Δ.Ε.Ι.Α., Ε.Α.Ε.Ε., Υ.Σ.Α.Ε., H.I.C., Γ.Δ.Α. κ.α.)