ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

Οι αξίες μας στον Ασφαλιστικό τομέα είναι απλές. Προσφέρουμε πληροφοριακά συστήματα, στην ανάπτυξη των οποίων έχουν συμβάλει αναγνωρισμένοι επαγγελματίες του χώρου της Ασφάλισης, συνεργαζόμενοι με επαγγελματίες του χώρου της Πληροφορικής καθώς και οικονομικούς αναλυτές. Το λογισμικό μας φροντίζει να καλύπτει λύσεις σε επίπεδο «Business to Business» και «Business to Consumer», σύμφωνα με τα πρότυπα και τις νέες τάσεις του Ασφαλιστικού κλάδου.

Επιλέγοντας το λογισμικό μας, έχετε στα χέρια σας ένα εργαλείο που δοκιμάζεται καθημερινά στον κλάδο και χρησιμοποιείται επιτυχώς τα τελευταία χρόνια, από ένα αξιοσημείωτο αριθμό ασφαλιστικών εταιριών. Σκοπός αυτού, είναι να προσφέρει στις ασφαλιστικές εταιρίες :

  • Αύξηση Παραγωγικότητας
  • Αύξηση κερδών σε όλες της βαθμίδες του Ασφαλιστικού Κλάδου
  • Μείωση Λειτουργικού Κόστους
  • Χρήση Καινοτόμων εφαρμογών στον Ασφαλιστικό Κλάδο
  • Δημιουργία Καναλιών Πωλήσεων
  • Εργαλεία Προώθησης
  • Οργανωτικά Εργαλεία και εργαλεία εισπράξεων