ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟ

Η ποιότητα των εφαρμογών που προσφέρουμε καθώς και η αδιάλειπτη ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ που προσφέρουμε μας δίνουν το πλεονέκτημα να επιτυγχάνουμε στρατηγικές συνεργασίες.

Μερικοί από τους πελάτες μας:

  • ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
  • ΕΥΡΩΠΗ ΑΕΓΑ
  • ΙΜΠΕΡΙΑΛ-ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Γ.Α
  • ΝP-INSURANCE
  • ΟΡΙΖΩΝ ΑΕΓΑ
  • PRIME INSURANCE
  • ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ Α.Α.Α.Ε